fbpx

Gunes Law Firm – Property & Citizenship Lawyer in TURKEY

Faaliyet Alanları

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

01.

AİLE HUKUKU

02.

CEZA HUKUKU

03.

İCRA & İFLAS HUKUKU

04.

DİLEKÇE HİZMETLERİ

Randevu Alın

Bizi Arayın: +90 312 800 0014

01.

Aile Hukuku

Gunes Hukuk Bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde hukuki hizmet vermektedir.

02.

Ceza Hukuku

Gunes Hukuk Bürosu,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması yönünden takibini titizlikle sağlamaktadır. 

03.

İcra & İflas Hukuku

İcra iflas; Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvveti ile alacaklarına kavuşmalarına sağlamak için borcun cebren tahsil edilmesidir.

İcra İflas Kanunu’na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları (Türk lirası veya döviz cinsinden) ve teminat alacakları için alacaklılar genel haciz yoluna başvurabilmektedir.  Genel haciz yoluna başvurabilmek için alacaklıların elinde belge olması zorunlu olmayıp, elinde adi senet olan, para borcu ikrarı içeren noter senedi bulunan, resmi dairelerce veya yetkili makamlarca yetkileri dahilinde ve usulüne göre verilmiş para alacağını gösterir belge olan alacaklılar başvurabilir.

04.

Dilekçe Hizmetleri

Her davaya göre dilekçeler farklılık arz etmektedir. İster davacı konumunda olun isterse davalı konumunda olun görülecek veya görülmekte olan ceza veya hukuk davalarında hazırlanıp mahkemelere sunulacak dilekçeler belli usulde ve kanunlar çerçevesinde hazırlanması ve sunulması gerekir. Usul açısından veya gerekçeler bakımından yapılan bir hata açtığınız bir davanın veya davalı konumdayken bir tabinizin reddi anlamına gelirki bu durum hem maddi hem de zaman bakımından aleyhinize olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Bu anlamda vekaletle avukat tutacak gücünüz yok ise hukuki taleplerinizi bir avukata yazdırabilirsiniz. 7/24 GÜNEŞ HUKUK BÜROSU ile iletişime geçebilirsiniz.