fbpx

Gunes Law Firm – Property & Citizenship Lawyer in TURKEY

İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

İCRA HUKUKU AVUKATI

İcra iflas; Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvveti ile alacaklarına kavuşmalarına sağlamak için borcun cebren tahsil edilmesidir.

İcra İflas Kanunu’na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları (Türk lirası veya döviz cinsinden) ve teminat alacakları için alacaklılar genel haciz yoluna başvurabilmektedir.  Genel haciz yoluna başvurabilmek için alacaklıların elinde belge olması zorunlu olmayıp, elinde adi senet olan, para borcu ikrarı içeren noter senedi bulunan, resmi dairelerce veya yetkili makamlarca yetkileri dahilinde ve usulüne göre verilmiş para alacağını gösterir belge olan alacaklılar başvurabilir.

Alacaklılar  kambiyo senedine (bono, poliçe, çek) bağlı alacaklarının tahsili için kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurabilir.

Gunes Hukuk Bürosu,  yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşması birincil önceliğimizdir..

  • İlamlı Ve İlamsız İcra Takibi,
  • Ödeme Emri, Haciz, Satış Gibi İcra Takibi Safhalarındaki İş Ve İşlemler,
  • Menfi Tespit Davası,
  • İtirazın İptali Davaları,
  • İcra Hukukuna İlişkin Diğer İş Ve İşlemleri.

7/24 Ücretsiz danışmanlık için
support@guneslawfirm.com